Hotline

0912.800.216


Kích hoạt tiềm năng sau khi sinh trắc vân tay Kích hoạt tiềm năng sau khi sinh trắc vân tay
01/08/2018 - 3:34 PMVPAC
VPAC cung cấp các chương trình đào tạo nhằm hỗ trợ cho cha mẹ, cá nhân phát huy mọi tiềm năng vốn có, kích hoạt tư duy để vận hành đúng tài năng.
Quy trình tư vấn sinh trắc vân tay Quy trình tư vấn sinh trắc vân tay
01/08/2018 - 3:34 PMVPAC
Sau 2 ngày phân tích dấu vân tay trên hệ thống, kết quả sẽ xuất ra thành file PDF, Vpac tiến hành in ấn và đóng cuốn theo tiêu chuẩn ( trẻ em 48 trang , người lớn...
Quy trình lấy dấu vân tay để phân tích Quy trình lấy dấu vân tay để phân tích
01/08/2018 - 1:54 PMVPAC
Quá trình lấy dấu vân tay quan trọng không kém các khâu khác, yếu tố này quyết định đến sự chính xác của kết quả báo cáo sinh trắc vân tay.
Fanpage Facebook
© 2017 Bản quyền thuộc về Trung Tâm Tư Vấn & Phân Tích Tiềm Năng Con Người Việt Nam - VPAC
0912.800.216