TIN TỨC

KHOA HỌC DẤU VÂN TAY

KHOA HỌC DẤU VÂN TAY

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN SINH TRẮC HỌC DẤU VÂN TAY Năm 1986, Giải Nobel Khoa Học được trao cho nhà khoa học Stanley Cohen và Rita Levi-Montalcini. Là một công trình nghiên cứu vĩ đại trong lịch sử khoa học khám phá loài người....

19/03/2018 0
NHỮNG NHẬN THỨC SAI VỀ NÃO BỘ

NHỮNG NHẬN THỨC SAI VỀ NÃO BỘ

Kích thước não càng lớn thì càng thông minh hay con người chỉ sử dụng 10% não là những quan niệm sai về não bộ, cơ quan được coi là phức tạp nhất trong cơ thể người. Não bộ là cơ quan phức tạp trong...

19/08/2016 0
VÂN TAY CỦA CÁC NHÂN VẬT NỔI TIẾNG

VÂN TAY CỦA CÁC NHÂN VẬT NỔI TIẾNG

Albert Einstein với 5 chủng dấu vân tay thông minh: Albert Einstein với 5 chủng dấu vân tay thông minh Richard Milhous Nixon (1913 -1994) là Tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ nhiệm kì phục vụ...

17/08/2016 0
TÍNH CÁCH  &  3 CHỦNG VÂN TAY CHÍNH

TÍNH CÁCH & 3 CHỦNG VÂN TAY CHÍNH

Tính cách và suy nghĩ ở mỗi người được thể hiện thông qua các đường vân trên ngón cái và ngón trỏ. Dựa vào hình dạng của các đường vân trên ngón tay, các nhà Nghiên cứu đã chia thành 3 chủng vân tay chính: Chủng ARCH, Chủng...

17/08/2016 0
SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ DẤU VÂN TAY

SỰ PHÁT TRIỂN NÃO BỘ VÀ DẤU VÂN TAY

Năm 1823 khi các nhà khoa học khám phá ra mối tương quan giữa dấu vân tay và nhiều mô hình trí thông minh của con người. Nghiên cứu y học đã xác nhận rằng sự hình thành dấu vân tay bắt đầu từ tuần thứ 13 và hoàn...

17/08/2016 0
SƠ LƯỢC VỀ SINH TRẮC VÂN TAY ĐA TRÍ THÔNG MINH

SƠ LƯỢC VỀ SINH TRẮC VÂN TAY ĐA TRÍ THÔNG MINH

Sinh Trắc Vân Tay Đa Trí Thông Minh (Dermatoglyphics Multiple Intelligence Test – gọi tắt DMIT) là phương pháp khoa học nghiên cứu về các mẫu vân tay. DMIT sẽ giúp bạn thấu hiểu tiềm năng và cá tính độc đáo của bản thân để từ đó...

17/08/2016 0