TUYỂN DỤNG

TUYỂN THỰC TẬP SINH CNTT

TUYỂN THỰC TẬP SINH CNTT

Số lượng tuyển: 5 NGƯỜI Nhằm tạo môi trường thực tập cho sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường, đồng thời giúp các bạn sinh viên có cơ hội cọ sát với môi trường làm việc thực tế đầy áp lực và thử thách,...

05/09/2016 0